Žumpur 50g

Žumpur 50g


Prostředek rozpouštějící tuhou organickou hmotu v potrubí a septiku. Více

Kód produktu: I918 Doprava a platba

139 Kč
skladem
ks

Prostředek rozpouštějící tuhou organickou hmotu v potrubí a septiku. Více

Kód produktu: I918 Doprava a platba

Prostředek rozpouštějící tuhou organickou hmotu v potrubí a septiku.
Oblast použití
Septiky - Tuhá organická hmota - 50 g / 2 l / 5 m3 / 1 měsíc
Poznámka: Prostředek rozpouštějící organickou hmotu v potrubí a septiku

 

 

Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje subtilisin a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.