Vertimec 1,8 SC Proti sviluškám a vrtalkám 12ml

Vertimec 1,8 SC Proti sviluškám a vrtalkám 12ml


Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem. Více

Kód produktu: I6526 Doprava a platba

139 Kč
skladem
ks

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem. Více

Kód produktu: I6526 Doprava a platba

Postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení svilušky chmelové ve chmelu, svilušek, vrtalek (Liriomyza spp.) a třásněnek včetně třásněnky západní v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti.

Oblast použití

Chmel - Sviluška chmelová - 4 ml / 10 l vody
Poznámka: Chmel otáčivý. OL=28. Při prvních příznacích napadení
Okrasné rostliny - Svilušky - 6 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Sviluška chmelová
Okrasné rostliny - Třásněnky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Včetně třásněnky západní
Okrasné rostliny - Vrtalky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3
Okurky - Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=7. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech). Březen-září
Okurky - Třásněnky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=7. Včetně třásněnky západní. Při jištění prvních příznaků, opakuje se v intervali 3-5 dní. Březen-září
Okurky - Vrtalky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=7. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech). Březen-září
Rajčata - Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech). Březen-září
Rajčata - Třásněnky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Včetně třásněnky západní. Při jištění prvních příznaků, opakuje se v intervali 3-5 dní. Březen-září
Rajčata - Vrtalky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech). Březen-září
Paprika - Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech). Březen-září
Paprika - Třásněnky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Včetně třásněnky západní. Při jištění prvních příznaků, opakuje se v intervali 3-5 dní. Březen-září
Paprika - Vrtalky - 10 ml / 10 l vody
Poznámka: OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech). Březen-září

 

Bezpečnostní list ke stažení

 

Příbalový leták ke stažení

 

 

Zdraví školdlivý při požití.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici.

Vysoce toxický pro vodní organismy,s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte páry/aerosoly.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při požití: necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte.