Vápenec dolomitický mletý 5kg

Vápenec dolomitický mletý 5kg


Složení: přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Obsahuje 55% vápníku (CaCO3) a 35% hořčíku (MgCO3). Určení: pro podzimní a jarní základní hnojení. Je nevhodné pro kyselomilné rostliny. Více

Kód produktu: I1802 Doprava a platba

69 Kč
skladem
ks

Složení: přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Obsahuje 55% vápníku (CaCO3) a 35% hořčíku (MgCO3). Určení: pro podzimní a jarní základní hnojení. Je nevhodné pro kyselomilné rostliny. Více

Kód produktu: I1802 Doprava a platba

Složení: přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Obsahuje 55% vápníku (CaCO3) a 35% hořčíku (MgCO3). Určení: pro podzimní a jarní základní hnojení. Je nevhodné pro kyselomilné rostliny.

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte ohranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití: Vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5l vody. Ve všech závažnějších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.