Vápenec dolomitický mletý 40kg

Vápenec dolomitický mletý 40kg


POUZE OSOBNÍ ODBĚR Složení: přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Obsahuje 55% vápníku (CaCO3) a 35% hořčíku (MgCO3). Určení: pro podzimní a jarní základní hnojení. Více

Kód produktu: P500299 Doprava a platba

Původní cena 349 Kč. Ušetříte 20% (70 Kč) 279 Kč
Skladem
ks

POUZE OSOBNÍ ODBĚR Složení: přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Obsahuje 55% vápníku (CaCO3) a 35% hořčíku (MgCO3). Určení: pro podzimní a jarní základní hnojení. Více

Kód produktu: P500299 Doprava a platba

Složení: přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Obsahuje 55% vápníku (CaCO3) a 35% hořčíku (MgCO3). Určení: pro podzimní a jarní základní hnojení. Je nevhodné pro kyselomilné rostliny.

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte ohranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití: Vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5l vody. Ve všech závažnějších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.