Vápenec dolomitický granulovaný 25 kg

Vápenec dolomitický granulovaný 25 kg


Granulovaný dolomitický vápenec je vhodný pro většinu rostlinných druhů a na různé druhy půd. Při jeho používání se půda obohacuje o vápník a hořčík a tím dochází k úpravě půdní reakce. Více

Kód produktu: I3830 Doprava a platba

349 Kč
skladem
ks

Granulovaný dolomitický vápenec je vhodný pro většinu rostlinných druhů a na různé druhy půd. Při jeho používání se půda obohacuje o vápník a hořčík a tím dochází k úpravě půdní reakce. Více

Kód produktu: I3830 Doprava a platba

Granulovaný dolomitický vápenec je vhodný pro většinu rostlinných druhů a na různé druhy půd. Při jeho používání se půda obohacuje o vápník a hořčík a tím dochází k úpravě půdní reakce. Zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu a molybdenu, podporuje lepší využití jiných aplikovaných hnojiv, stabilizuje půdní strukturu a příznivě ovlivňuje množství půdních mikroorganismů.
Nepoužívá ke hnojení vápnostřežných rostlin, jakými jsou například borůvky, azalky, rododendrony, vřesy a jiné.
Složení:60% CaCO + 30% MgCO Použití:Hnojivo se aplikuje hlavně na podzim  (pro kořenovou zeleninu výhradně),  případně na jaře rozhozem na plochu. Může se přidávat i do kompostů, nelze jej však rozpouštět ve vodě a aplikovat na list.

 Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte ohranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití: Vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5l vody. Ve všech závažnějších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.