Sanium Ultra ovoce, zelenina a okrasné rostliny 100ml (dříve Decis PROTECH)

Sanium Ultra ovoce, zelenina a okrasné rostliny 100ml (dříve Decis PROTECH)


Sanium ultra (Decis Protech) je insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců jako jsou mandelinky, mšice, vrtule, květopas, obaleč, dřepčík a další savý a žravý hmyz na všech rostlinách. Více

Kód produktu: I5084 Doprava a platba

159 Kč
skladem
ks

Sanium ultra (Decis Protech) je insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců jako jsou mandelinky, mšice, vrtule, květopas, obaleč, dřepčík a další savý a žravý hmyz na všech rostlinách. Více

Kód produktu: I5084 Doprava a platba

Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců jako jsou mandelinky, mšice, vrtule, květopas, obaleč, dřepčík a další savý a žravý hmyz. Ochrání brambory, ovocné dřeviny, révu vinnou, luskoviny, brukvovitou zeleninu či jahodník. Účinkuje rychle, a to i při nižších teplotách.

 

 

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.