Sadařský balzám 1200g

Sadařský balzám 1200g


Stromový balzám Sadařský je krémovitá hmota na bázi vodné disperze určená na ochranu  dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození. Pouze osobní odběr, nezasíláme. Více

Kód produktu: I5087 Doprava a platba

339 Kč
skladem
ks

Stromový balzám Sadařský je krémovitá hmota na bázi vodné disperze určená na ochranu  dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození. Pouze osobní odběr, nezasíláme. Více

Kód produktu: I5087 Doprava a platba

Pouze osobní odběr, nezasíláme.

Balzám určený na ochranu ran ovocných, okrasných a lesních dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození.

Popis a použití:
Sadařský balzám je krémovitá hmota na bázi vodné disperze akrylátového kopolymeru (43 - 46%)a pasty železitohlinitého pigmentu (0,03 - 0,5%) určená na ochranu ran. Na rány při očkování a roubování lze použít pouze za podmínky, že při důkladném stažení ploch srůstu, nemůže mezi ně proniknout. Sadařský balzám se v neředěné formě snadno nanáší na začištěné poraněné plochy co nejdříve po jejich vzniku, a to stěrkou, štětečkem nebo dřívkem, při teplotách nad 0 stupňů C ve vrstvě cca 1 mm, která zaschne, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, během několika hodin. Je-li třeba, lze nános opakovat. Podklad může být i mírně vlhký. Do zaschnutí je třeba nános chránit před deštěm. Obvykle zatíráme rány větší než 1 cm2. Při dodržení těchto podmínek lze použít celoročně. Sadařský balzám vytvoří po zaschnutí elastický, omezeně prodyšný, nelepkavý film, odolávající působení povětrnosti. Ten chrání rány před nadměrným vysycháním, urychluje tvorbu kalusu a tím zacelení ran. Výrazně omezuje pronikání dřevokazných hub do rány.

Dávkování:
Na rány větší než 1 cm2 nanášíme ve vrstvě cca 1 mm stěrkou, štětečkem nebo dřívkem.

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množsvím vody.

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.