Pravý kravský hnůj 35kg

Pravý kravský hnůj 35kg


Složení: organické hnojivo vyráběné z kravského hnoje pomocí procesu sušení a lisování. Více

Kód produktu: I2843 Doprava a platba

749 Kč
Skladem
ks

Složení: organické hnojivo vyráběné z kravského hnoje pomocí procesu sušení a lisování. Více

Kód produktu: I2843 Doprava a platba

Složení: organické hnojivo vyráběné z kravského hnoje pomocí procesu sušení a lisování. Pro snadnou manipulaci a použití je dodáváno v granulované formě. Určení: k základnímu hnojení před výsadbou rostlin vyžadujících organické hnojení (brambory, řepa, celer, brukvovitá, plodová zelenina). Také pro vyhnojení květinových záhonů, při přípravě půdy před výsadbou stromů a keřů.

Dávkování: 3kg na 3-8m2 dle typu rostliny

Používejte ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůži: omyjte místa vodou a mýdlem. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití: Vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5l vody.