Pravý koňský hnůj 10kg

Pravý koňský hnůj 10kg


VÝROBEK JE URČEN PRO : zakládání půdy v pařeništích a sklenících, ideální také pro základní hnojení před výsadbou, případně k přihnojování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a plodin v průběhu vegetace. Více

Kód produktu: I290 Doprava a platba

369 Kč
skladem
ks

VÝROBEK JE URČEN PRO : zakládání půdy v pařeništích a sklenících, ideální také pro základní hnojení před výsadbou, případně k přihnojování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a plodin v průběhu vegetace. Více

Kód produktu: I290 Doprava a platba

VÝROBEK JE URČEN PRO : zakládání půdy v pařeništích a sklenících, ideální také pro základní hnojení před výsadbou, případně k přihnojování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a plodin v průběhu vegetace.

- k základnímu hnojení před výsadbou rostlin vyžadující organické hnojení

- brambory, řepa, celer, brukvovitá zelenina

- zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti

- uvolňování živin je pozvolné a rovnoměrné v průběhu celého vegetačního období, čímž se omezuje jejich vyplavování

- neobsahuje klíčivá semena plevelů

- hnojivo je stabilizováno sušením a následnou peletizací (snadná aplikace)

Aplikace: hnojivo se rovnoměrně rozhodí na plochu a zapracuje do půdy (ručně rytím či strojově zaoráním) u přihnojování se mělce zapraví do půdy.

Složení: oragnické hnojivo je vyrobené z koňského hnoje s obsahem podestýlky procesem sušení.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338:Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je leze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Při náhodné požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5l vody. Při potřísnění pokožky omyjte místa vodou a mýdlem.