NeemAzal T/S 25ml

NeemAzal T/S 25ml


Postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica. Zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Více

Kód produktu: I7717 Doprava a platba

219 Kč
skladem
ks

Postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica. Zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Více

Kód produktu: I7717 Doprava a platba

Jedná se o postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica. Zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Během několika hodin po aplikaci přípravku přestanou být škůdci aktivní a dále neškodí. Po několika dnech se populace dále nevyvíjí a zkolabuje. Kolonie mšic jsou ještě nějaký čas viditelné, ale larvy už se nevyvíjí.

Aplikuje se na začátku napadení nebo při prvních viditelných příznacích. Aplikaci provádějte za bezvětří nebo za mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Zvláště citlivé jsou hrušně.
1- 2 aplikace v době výskytu škůdce.
mandelinka: 0,5 – 0,75 % roztok
mšice: 0,5 – 0,6 %

 

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodovými účinky.

Uchvávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Obsahuje azadirachtin. Může vyvolat alergickou reakci.

Další označní přípravku a podrobnější pokyny pro první pomoc a k ochraně osob jsou uvedeny v příbalovém letáku/návodu k použití.