Multirose 50ml

Multirose 50ml


Na škůdce a choroby na růžích a okrasných rostlinách v zahradách, sklenících, terasách, balkónech i doma. Poskytuje plnou ochranu díky kombinaci insekticidů a fungicidů. Pracuje systémově i kontaktně. Více

Kód produktu: I7672 Doprava a platba

139 Kč
skladem
ks

Na škůdce a choroby na růžích a okrasných rostlinách v zahradách, sklenících, terasách, balkónech i doma. Poskytuje plnou ochranu díky kombinaci insekticidů a fungicidů. Pracuje systémově i kontaktně. Více

Kód produktu: I7672 Doprava a platba

Multirose je kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek - insekticidní složka působí kontaktně, fungicidní systémově. Účinkuje na mšice a na škodlivé housenky motýlů a dále působí proti houbovým chorobám (padlí, černá skvrnitost, rzi) vyskytujících se na růžích a dalších okrasných rostlinách. Je použitelný ve venkovním prostředí i ve vnitřních prostorech a ve sklenících.

 

Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergicou reakci.

neznešitťujte vody přípravek nebo jeho obalem.