Močovina 3kg

Močovina 3kg


Složení: Univerzální dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku N 46%. Určení: k základnímu hnojení před setím a výsadbou a k přihnojování postřikem. Rovněž se používá k urychlení procesu kompostování. Více

Kód produktu: I229 Doprava a platba

149 Kč
Skladem
ks

Složení: Univerzální dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku N 46%. Určení: k základnímu hnojení před setím a výsadbou a k přihnojování postřikem. Rovněž se používá k urychlení procesu kompostování. Více

Kód produktu: I229 Doprava a platba

Močovina je všestranně použitelné jednosložkové hnojivo bohaté na dusík, který podporuje výrazný nárůst zelené hmoty. Lze ji použít prakticky ke všem plodinám bez ohledu na typ půdy.

Použití:
Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na podzimní, popřípadě brzké jarní základní hnojení plodin před setím a výsadbou, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace. K přihnojování během vegetace lze hnojivo použít i postřikem na list (0,5 -1% vodný roztok). Močovina se používá i k urychlení procesu kompostování kdy se rozpustí ve vodě a naleje do kompostu. Je li kompost mokrý, aplikuje se rozhozem mezi složky kompostu. Kompost udržujeme vlhký a kyprý a 2 - 3x překopeme.

Dávkování:
> košťáloviny 2 - 3 kg na 100 m2
> kořenová a listová zelenina 1 - 1,5 kg na 100 m2
> plodová zelenina 1,6 - 2 kg na 100 m2
> cibulová zelenina 1,8 - 2,3 kg na 100 m2
> jádroviny 1,5 - 2,0 kg na 100 m2
> peckoviny 1 - 1,8 kg na 100 m2
> keřové a drobné ovoce 0,5 - 1,6 kg na 100 m2
> jahody 0,5 - 1,6 kg na 100 m2
> travní porosty 1 - 1,5 kg na 100 m2
> kompostování 30 - 50 kg na 10 m3 kompostované hmoty

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyje velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označní.