Močovina 25kg

Močovina 25kg


Močovina je všestranně použitelné jednosložkové hnojivo bohaté na dusík, který podporuje výrazný nárůst zelené hmoty. Lze ji použít prakticky ke všem plodinám bez ohledu na typ půdy. Více

Kód produktu: I2949 Doprava a platba

649 Kč
Skladem
ks

Močovina je všestranně použitelné jednosložkové hnojivo bohaté na dusík, který podporuje výrazný nárůst zelené hmoty. Lze ji použít prakticky ke všem plodinám bez ohledu na typ půdy. Více

Kód produktu: I2949 Doprava a platba

Močovina je všestranně použitelné jednosložkové hnojivo bohaté na dusík, který podporuje výrazný nárůst zelené hmoty. Lze ji použít prakticky ke všem plodinám bez ohledu na typ půdy.

Použití:
Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na podzimní, popřípadě brzké jarní základní hnojení plodin před setím a výsadbou, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace. K přihnojování během vegetace lze hnojivo použít i postřikem na list (0,5 -1% vodný roztok). Močovina se používá i k urychlení procesu kompostování kdy se rozpustí ve vodě a naleje do kompostu. Je li kompost mokrý, aplikuje se rozhozem mezi složky kompostu. Kompost udržujeme vlhký a kyprý a 2 - 3x překopeme.

Dávkování:
> košťáloviny 2 - 3 kg na 100 m2
> kořenová a listová zelenina 1 - 1,5 kg na 100 m2
> plodová zelenina 1,6 - 2 kg na 100 m2
> cibulová zelenina 1,8 - 2,3 kg na 100 m2
> jádroviny 1,5 - 2,0 kg na 100 m2
> peckoviny 1 - 1,8 kg na 100 m2
> keřové a drobné ovoce 0,5 - 1,6 kg na 100 m2
> jahody 0,5 - 1,6 kg na 100 m2
> travní porosty 1 - 1,5 kg na 100 m2
> kompostování 30 - 50 kg na 10 m3 kompostované hmoty

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyje velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označní.