HG 47003 Absorbovač oleje a mastných skvrn z přírodního kamene 250 ml

HG 47003 Absorbovač oleje a mastných skvrn z přírodního kamene 250 ml


HG absorbovač olejových a mastných skvrn z přírodního kamene dokonale vsákne zbytky olejových či mastných skvrn z podlah, stolů, pracovních desek či stěn. Více

Kód produktu: I6155 Doprava a platba

370 Kč
skladem
ks

HG absorbovač olejových a mastných skvrn z přírodního kamene dokonale vsákne zbytky olejových či mastných skvrn z podlah, stolů, pracovních desek či stěn. Více

Kód produktu: I6155 Doprava a platba

HG absorbovač olejových a mastných skvrn z přírodního kamene
dokonale vsákne zbytky olejových či mastných skvrn z podlah, stolů, pracovních desek či stěn.
Skvrny v porézních materiálech je často velmi obtížné odstranit.
Přípravek HG absorbovač olejových a mastných skvrn z přírodního kamene (HG výrobek 42) dokonale vsákne zbytky olejových či mastných skvrn z podlah, stolů, pracovních desek či stěn. Díky silnému absorbačnímu působení odstraní přípravek i ty nejodolnější skvrny. Přípravek lze použít na všechny porézní kamenné materiály jako jsou například kamenné dlažby, terracotta, mramor, vápenec jakož i cementové, štěrkové a betonové podlahy.
Přípravek HG absorbovač olejových a mastných skvrn z přírodního kamene (HG výrobek 42) působí naprosto samočinně, kartáčování a drhnutí není potřeba.

Přípravek před použitím dobře promíchejte. Na skvrnu naneste pomocí lžíce nebo špachtle 2 cm silnou vrstvu. Nechejte přípravek na skvrně zcela vzschnout až se objeví lehce odstranitelný „koláč“. Ten odstraňte a případné zbytky očištěte mokrým hadrem.
Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

LÁTKA HOŘLAVÁ,KAPALNÁ, J.N.(dimethoxymethane,benzinová frakce (ropná),hydrogenovaná lehká).