HG 21505 Čistič náhrobních kamenů 500ml

HG 21505 Čistič náhrobních kamenů 500ml


Důkladný čistič na kamenné náhrobky, zdi i štuky odstraní bez problémů různé druhy zněčištění, skvrny i ptačí trus. Více

Kód produktu: I4633 Doprava a platba

250 Kč
skladem
ks

Důkladný čistič na kamenné náhrobky, zdi i štuky odstraní bez problémů různé druhy zněčištění, skvrny i ptačí trus. Více

Kód produktu: I4633 Doprava a platba

Působením povětrnostních vlivů vznikají na přírodním kameni, jemné omítce, zdech atd. plísňové skvrny jako mechový a řasový porost. HG čistič náhrobních kamenů odstraňuje bez námahy i velmi odolné nečistoty. Bez znečištění bude nejen přírodní kámen, omítka a zeď. Nebude viditelná jediná skvrna ani nečistota.

HG sprejový čistič náhrobních kamenů nanášejte ze vzdálenosti 5 cm na znečištěný povrch a nechte vsáknout po dobu 25 minut. Případné zbývající nečistoty odstraňte hadříkem nebo kartáčem. Potom povrch opláchněte dostatečným množstvím vody. Při obzvláště silném znečištění postup po asi 30 minutách zopakujte. 0,5 l stačí na plochu 3 m2

 

 

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH206: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.chlornan sodný, roztok)