HG 17503 Impregnace pro textil 300ml

HG 17503 Impregnace pro textil 300ml


Přípravek HG impregnace pro textil - ochrana před vodou, olejem, tukem a špínou chrání hodnotný textil před většinou skvrn a zároveň propůjčuje ošetřenému materiálu vodě odolný efekt. Více

Kód produktu: I4540 Doprava a platba

215 Kč
skladem
ks

Přípravek HG impregnace pro textil - ochrana před vodou, olejem, tukem a špínou chrání hodnotný textil před většinou skvrn a zároveň propůjčuje ošetřenému materiálu vodě odolný efekt. Více

Kód produktu: I4540 Doprava a platba

Přípravek HG impregnace pro textil - ochrana před vodou, olejem, tukem a špínou chrání hodnotný textil před většinou skvrn a zároveň propůjčuje ošetřenému materiálu vodě odolný efekt. Přípravkem HG impregnace pro textil - ochrana před vodou, olejem, tukem a špínou neošetřený textil propustí veškeré tekutiny a špínu až do hloubky vlákna a poté je velmi obtížné až nemožné odstranit tím způsobené skvrny. Po ošetření tímto velmi silným přípravkem mohou být káva, čaj, oleje, mastnota čí víno jednoduše odstraněny dobře savým ubrouskem. Přípravek HG impregnace pro textil- ochrana před vodou, olejem, tukem a špínou má nesčetná využití jako jsou např. zahradní polštáře, slunečníky, stany, látkové potahy, závěsy, oblečení do deště, sportovní oblečení, kravaty apod. Ošetřovaný textil musí být suchý a čistý. Držte sprej pokud možno kolmo a aplikujte přípravek na ošetřovaný textil ze zhruba 20ti centimetrové vzdálenosti v rovnoměrných pruzích. Po zhruba 1 hodině schnutí je materiál dokonale ošetřen a chráněn proti špíně a nepropustí již žádnou vodu.

 

 

Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

AEROSOLY