Fytovit 1 l

Fytovit 1 l


FYTOVIT je speciální vícesložkové kapalné hnojivo s léčebným účinkem proti chloróze. Mezi jeho přednosti patří léčebné účinky pro rostliny trpící chlorózou (žloutnutí listů) rychlý příjem železa a hořčíku. FYTOVIT také obsahuje vápník a titan. Více

Kód produktu: I4113 Doprava a platba

189 Kč
skladem
ks

FYTOVIT je speciální vícesložkové kapalné hnojivo s léčebným účinkem proti chloróze. Mezi jeho přednosti patří léčebné účinky pro rostliny trpící chlorózou (žloutnutí listů) rychlý příjem železa a hořčíku. FYTOVIT také obsahuje vápník a titan. Více

Kód produktu: I4113 Doprava a platba

FYTOVIT je speciální vícesložkové kapalné hnojivo s léčebným účinkem proti chloróze. Mezi jeho přednosti patří léčebné účinky pro rostliny trpící chlorózou (žloutnutí listů) rychlý příjem železa a hořčíku. FYTOVIT také obsahuje vápník a titan.

Kapalné vícesložkové hnojivo s léčebným účinkem
9,4% N + 4% MgO + 1% Fe + 4% S + růstový stimulátor

Použití:
Fytovit se používá jako hnojivo u rostlin trpících latentním nedostatkem železa, hořčíku a síry, na léčení chlorózy z nedostatku uvedených prvků. Dobře se uplatňuje na preventivní postřiky u okrasných rostlin, jahod, vinohradů, košťálovin, bobulovin (rybíz, angrešt apod.), zeleniny (rajčat, paprik apod.), jádrovin (jabloní, hrušní apod.) a peckovin (třešní, meruněk apod.). Hnojivo se aplikuje na povrch zeminy zálivkou. Je také vhodné i pro listovou (foliární) aplikaci, kterou se však nedoporučuje provádět na přímém slunci.
Mísitelnost:
Hnojivo se nesmí míchat s listovými hnojivy obsahujícími fosfor.
Dávkování:
> přihnojování zálivkou 30 ml / 6 l vody / 1,2 m2
> přihnojování postřikem 30ml / 12 l vody
Balení 1 l je cca 200 l zálivky - 400 l postřiku.
Aplikační poznámky:
Hnojivem přihnojujeme 1x v 14 - 21denním intervalu tj. 4 - 6x za vegetaci.
Doporučuje se používat na stanovištích s vysokým obsahem vápníku v půdě, s vysokým obsahem fosforečného hnojiva a na stanovištích s pravidelným výskytem chloróz (žloutnutí listů).
Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, záříDoporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Hnojivo je nebezpečné pro včely.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5l vody. Při potřísnění pokožky omyjte místa vodou a mýdlem.