Fastion Nástraha na mravence 2ks (domečky)

Fastion Nástraha na mravence 2ks (domečky)


Nástraha ve formě uzavřených krabiček k hubení mravenců. Vysoká účinnost, likviduje celá hnízda. Více

Kód produktu: I2166 Doprava a platba

149 Kč
skladem
ks

Nástraha ve formě uzavřených krabiček k hubení mravenců. Vysoká účinnost, likviduje celá hnízda. Více

Kód produktu: I2166 Doprava a platba

Nástraha ve formě uzavřených krabiček k hubení mravenců. Vysoká účinnost, likviduje celá hnízda.

Bezpečnostní list

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.