Dusíkaté vápno 10kg

Dusíkaté vápno 10kg


Dusíkaté vápno je víceúčelové pozvolně působící granulované dusíkato-vápenaté hnojivo. Vhodné pro přípravu půdy ve sklenících a záhonech před výsadbou rostlin. Více

Kód produktu: I5296 Doprava a platba

799 Kč
skladem
ks

Dusíkaté vápno je víceúčelové pozvolně působící granulované dusíkato-vápenaté hnojivo. Vhodné pro přípravu půdy ve sklenících a záhonech před výsadbou rostlin. Více

Kód produktu: I5296 Doprava a platba

Výhody použití dusíkatého vápna: snižuje výskyt plevelů, likviduje napadení pozemku slimáky, likviduje původce houbových chorob, zvyšuje dostupnost vápníku pro rostliny, přirozenou úrodnost půdy, hnojivo se bezezbytku rozkládá a nezanechává žádná rezidua.

Použití:
Používá se k jarnímu i podzimnímu hnojení, nejpozději 14 dní před výsadbou, zapravit do zvlhlé půdy.

Dávkování:

 • Zelí bílé a červené, kapusta, květák, pekingské zelí: 30 - 100 g / m2 nebo 30 - 40 g / m2
 • Růžičková kapusta, kedluben: 30 - 60 g / m2
 • Salát hlávkový a ledový: 30 - 50 g / m2
 • Polníček, mrkev, okurek, špenát, ředkev, ředkvička: 30 - 50 g / m2
 • Hrách, fazole: 20 - 30 g / m2
 • Chřest: 40 - 50 g / m2
 • Fenykl řapíkatý: 30 - 40 g / m2
 • Pór, cibule ze sazečky: 30 - 50 g / m2
 • Celer, rajčata: 40 - 100 g / m2
 • Brambory: 30 - 50 g / m2
 • Rebarbora: 40 - 80 g / m2 (v předjaří před vyrašením)
 • Jahody: 30 nebo 30 - 50 g / m2
 • Bobuloviny, ovocné stromy, okrasné dřeviny: 30 - 50 g / m2
 • Obnova trávníků: 40 - 50 g / m2
 • Konifery, živé ploty: 30 - 40 g / m2
 • Kompostování: 100 g / m2 (posypat každou vrstvu odpadů o výšce cca 20 - 25 cm)

Zdraví školivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obyl nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: Necitíte-li se dobře, volejte toxikolgické informační středisko nebo lékaře. Při styku s vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.