Česneková dýmovnice Fortefog Greenhouse SG 30g

Česneková dýmovnice Fortefog Greenhouse SG 30g


odporuje přirozené obranné mechanismy rostlin, zejména proti molicím a mšicím. Více

Kód produktu: I7490 Doprava a platba

169 Kč
skladem
ks

odporuje přirozené obranné mechanismy rostlin, zejména proti molicím a mšicím. Více

Kód produktu: I7490 Doprava a platba

Fortefog Greenhouse SG 30g - česneková dýmovnice proti molicím a mšicím ve skleníku

Pomocný přípravek na ochranu rostlin, určený pro použití ve sklenících či fóliovnících a působí na škodlivý hmyz – především na molice a mšice. Lze aplikovat na všechny rostliny.

Bez ochranné lhůty.

Obsahuje přírodní česnekový olej, který podporuje přirozené obranné mechanismy rostlin, zejména proti molicím a mšicím.

Složení:

Chlorečnan draselný 10 – 20 %

Česnekový olej Natural 5 – 6 %

Použití:

Objekt je nutné před použitím důkladně zatěsnit (okna, dveře či jiné otvory), aby dým nemohl unikat.

Aplikaci je vhodné provádět při teplotách nad 16 °C, ideálně ráno nebo v pozdním odpoledni.

Aplikujte na rostliny, které mají mokré kořeny a suché listy.

Dýmovnice vydává hustý bílý dým.

Skleník nebo foliovník ponechejte uzavřený nejméně 4 hodiny. Před vstupem do ošetřovaných prostor důkladně vyvětrejte. 1 dýmovnice na cca 20 m3.

 

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zamezte vdechování prachu/dýmu.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Neznečišťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.