Nabídka červencových rozvozů meruněk, okurek nakladaček atd. bude zveřejněna a příjem objednávek zahajujeme již zítra v úterý 25. června

Nabídka červencových rozvozů meruněk, okurek nakladaček atd. bude zveřejněna a příjem objednávek zahajujeme již zítra v úterý 25. června

Bros Zelená síla sprej proti krtkům a hrabošům 400 ml

Bros Zelená síla sprej proti krtkům a hrabošům 400 ml


Inovativní aerosol proti krtkům a hrabošům určený k jejich odpuzování sprejováním podzemních chodeb. Více

Kód produktu: P500188 Doprava a platba

139 Kč
skladem
ks

Inovativní aerosol proti krtkům a hrabošům určený k jejich odpuzování sprejováním podzemních chodeb. Více

Kód produktu: P500188 Doprava a platba

Inovativní aerosol proti krtkům a hrabošům určený k jejich odpuzování sprejováním podzemních chodeb, které si zvířata vytvořila na letištích, v hydrotechnických pozemních stavbách a sportovních zařízeních a také na chodnících a v uličkách v soukromých prostorách. Aktivní složky rostlinného původu uvolněné pod tlakem těsně vyplní systém tunelů a zachytí se na jejich stěnách, takže přípravek působí dlouhodobě a nepřetržitě. Přípravek nabude plné účinnosti již po 24 hodinách od aplikace a jeho účinek trvá minimálně 2 týdny.

 

 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.