Bros Parafínové bloky na myši a potkany 100g

Bros Parafínové bloky na myši a potkany 100g


Blok pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahují návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní zabraňuje hlodavcům spojovat je s návnadou. Více

Kód produktu: I6717 Doprava a platba

49 Kč
skladem
ks

Blok pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahují návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní zabraňuje hlodavcům spojovat je s návnadou. Více

Kód produktu: I6717 Doprava a platba

BROS kostky proti myším a krysám 100g

Rodenticid formován do bloku určený proti myším, krysám a jiným hlodavcům. Vysokou účinnosti přípravku zaručují:

  • potravní atraktivita pro hlodavce
  • opožděné působení za 4-5 dnů po podání, které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců
Způsob použití: Přípravek nutno aplikovat v místech výskytu hlodavců, v blízkosti jejich skrýší (v místech suchých a zastíněných, pod zařízením, v rozích místností). Blok umístěte na podložce. Blok doplňujte tak dlouho, dokud bude odebírán, jinak nedojde k vyhubení všech jedinců.

Dávkování :  - myši: 60g na každých 5-10 m.

- potkan: 100g na každých 5-10 m

H373: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.