Bros Karbid (Karbidex) 500g

Bros Karbid (Karbidex) 500g


Granulovaný prostředek určený k plašení krtků v areálech letišť, zemních hydrologicko-technických konstrukcí a sportovních objektů. Více

Kód produktu: I5078 Doprava a platba

115 Kč
skladem
ks

Granulovaný prostředek určený k plašení krtků v areálech letišť, zemních hydrologicko-technických konstrukcí a sportovních objektů. Více

Kód produktu: I5078 Doprava a platba

účinná látka: metylnonyl ketón 0,5 - 1,05 g / 100 g

Popis a působení:
Granulovaný prostředek určený k plašení krtků v areálech letišť, zemních hydrologicko-technických konstrukcí a sportovních objektů.
Návod na použití:
Najděte aktivní chodby krtka, odhrňte zeminu z kopečků a umístěte karbidex do každé chodby. Otvor zlehka zakryjte zeminou, přičemž neničte chodbu. Postup opakujte denně, dokud se nepřestanou objevovat nové krtince. Přibližně po 3 dnech se počet nových krtinců viditelně sníží.

Dávkování:

  • 10 - 15 g do jedné chodby

H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H315: Dráždí kůži.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P223: Zabraňte styku s vodou.

P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte hasící nebo suchý prášek. Nedoporučuje se uhasit požár mokrým hašením, protože to může vést k následnému opětovnému vzplanutí požáru.

P402+P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.