Bopon Orchideje gelové 0,25l

Bopon Orchideje gelové 0,25l


Moderní a velmi účinné minerální hnojivo pro všechny druhy orchidejí. Více

Kód produktu: P500405 Doprava a platba

55 Kč
skladem
ks

Moderní a velmi účinné minerální hnojivo pro všechny druhy orchidejí. Více

Kód produktu: P500405 Doprava a platba

Moderní a velmi účinné minerální hnojivo pro všechny druhy orchidejí. Poskytuje sadu základních živin, udržuje orchideje v dobrém stavu a stimuluje dlouhé a časté kvetení (i několikrát do roka). Hustá konzistence vodě rozpustného gelu, který činí hnojivo se snadno vstřebává rostlinami. Pravidelné používání gelu urychluje vývoj poupat a poskytuje intenzivní zabarvení a zdravý vzhled květů a listů
Balení: 0,5 l.

 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P532 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 Při zasažení očí:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obal/obsah podle místních přespisů. Uchovávejte mimo potraviny.