Bopon Kvetoucí rostliny hnojivo gelové 0,5L

Bopon Kvetoucí rostliny hnojivo gelové 0,5L


Inovativní a mimořádné učinné minerální hnojivo pro okrasné, balkonové a záhonové květiny.
 
Rozpusťte 5 ml hnojiva v 1,4L vody. Více

Kód produktu: I5864 Doprava a platba

79 Kč
skladem
ks

Inovativní a mimořádné učinné minerální hnojivo pro okrasné, balkonové a záhonové květiny.
 
Rozpusťte 5 ml hnojiva v 1,4L vody. Více

Kód produktu: I5864 Doprava a platba

Inovativní a mimořádné učinné minerální hnojivo pro okrasné, balkonové a záhonové květiny. Při pravidelném používání podporuje tvorbu poupat a zajišťuje dlouhodobé a bohaté kvetení s krásnými barvami květů. Díky hutné kozistenci gelu, který je rozpuštěný ve vodě, jsou živiny z hnojiva pro rostliny dobře vstřebatelné.

 

Rozpusťte 5 ml hnojiva v 1,4L vody.

 

H317: Může vyvolat alerickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352: Při styku s kůží: Omyjte dostatečným množstím vody a mádla.

P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obal/obsah podle místních předpisů. Uchovávejte mimo potraviny.