Bopon Bylinky hnojivo gelové 0,25L

Bopon Bylinky hnojivo gelové 0,25L


Gelové hnojivo pro bylinky je velice účinné minerální hnojivo pro bylinky pěstované za kulinářskými i léčivými účely. Více

Kód produktu: I5875 Doprava a platba

55 Kč
skladem
ks

Gelové hnojivo pro bylinky je velice účinné minerální hnojivo pro bylinky pěstované za kulinářskými i léčivými účely. Více

Kód produktu: I5875 Doprava a platba

Gelové hnojivo pro bylinky je velice účinné minerální hnojivo pro bylinky pěstované za kulinářskými i léčivými účely. Bylinky mají po použití zdravý vzhled a intenzivní zelenou barvu. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a lehkou absorpci rostlinami.
Balení: 0,25 l.

 

H317: Může vyvolat kožní alergickou reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352: při styku s kůží|: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obal/obsah podle místních předpisů. Uchovávejte mimo potraviny.