ATAK Gel na mravence AMP 25g

ATAK Gel na mravence AMP 25g


Gel k okamžitému použití vhodný pro hubení mravenců a celých mravenišť. Gel je pro mravence velmi přitažlivý. Kromě vody  a účinné látky acetamiprid 1g/kg obsahuje také různé cukrové složky, které mravencům chutnají. Více

Kód produktu: I726 Doprava a platba

119 Kč
skladem
ks

Gel k okamžitému použití vhodný pro hubení mravenců a celých mravenišť. Gel je pro mravence velmi přitažlivý. Kromě vody  a účinné látky acetamiprid 1g/kg obsahuje také různé cukrové složky, které mravencům chutnají. Více

Kód produktu: I726 Doprava a platba

Gel k okamžitému použití vhodný pro hubení mravenců a celých mravenišť. Gel je pro mravence velmi přitažlivý. Kromě vody  a účinné látky acetamiprid 1g/kg, obsahuje také různé cukrové složky, které mravencům chutnají.
Působí na nervový systém hmyzu tak, že zastaví šíření nervových impulzů, čímž dochází k úhynu. K celkovému vyhubení mravenců dochází již za 5-7 dnů.

Aplikace a dávkování:
Po sejmutí vršku a odříznutí špičky hubice se aplikuje několik kapek (na 2-3 místa na m2) na nesavý povrch (dlažba, linoleum, aj.) do mravenčí stezky.

Obsahuje ztrpčující prostředek (hořké činidlo - denatonium benzoate) proti nežádoucímu náhodnému požití.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.